Stort intresse bland äldre för valdebatt på biblioteket

Den äldre generationen ökar i antal i oroande hög takt, i alla fall sett ur kommunens äldreomsorgsperspektiv. Och att äldrefrågorna är viktiga visades inte minst av att så många, cirka 160 stycken, hade tagit sig till Stadsbiblioteket i Halmstad för att lyssna på valdebatt med seniorfokus. Just demografins utmaningar var en av frågorna som de tio inbjudna politikerna fick debattera.