Stort inflöde av anmälningar har lett till att ”Villes” fall inte prövas

Det blir inget beslut från Skolinspektionen i fallet där en mamma anmält sin autistiske sons skola efter att han inte fått rätt stöd och hjälp. Ärendet avskrivs efter nio månader med hänvisning till hög belastning och att eleven nu ska börja högstadiet – trots att det är på samma skola.
– Jag finner inga ord, finns det ingen som står på barnens sida, säger mamman.