Stort arbete pågår i Hagöns naturreservat – våtmark ska skapas

Under flera veckor framöver kommer tunga fordon att arbeta i och köra till och från Hagöns naturreservat. Det innebär att tillgängligheten för besökare minskar.
– Stora mängder sandmassor ska schaktas bort för att skapa en ny våtmark, berättar kommunekolog Kristian Eno.