Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

1/4

Stora omställningar på Nyhems vårdcentral under pandemin

Sedan coronapandemins start har frågorna om sjukhusens kapacitet och trycket på intensivvårdsmottagningarna ställts gång efter gång. Men vad har skett inom närsjukvården som ofta är den första kontakten med vården för många? HP gjorde ett besök på Nyhems vårdcentral.

Redan utanför vårdcentralen på Nyhem syns det att något är annorlunda. Intill parkeringen finns en helt ny liten byggnad, en orangefärgade bod där alla patienter med symtom som kan tyda på covid-19 behandlas. I dörren möts vi av en entrévärd som har som uppgift att dirigera patienterna rätt och dela ut munskydd till de som inte har egna.

– Vi snittar runt 250 munskydd om dagen, säger entrévärden Ola Lindh.

Vårdcentralens verksamhetschef Eva Holstner berättar att coronapandemin har påverkat en stor del av arbetet på vårdcentralen. En tydlig effekt har varit att mängden patienter som sökt vård har följt samma kurvor som smittspridningen.

– Det var ett väldigt högt söktryck i mars då det vällde in patienter, efter hand har man förstått att man inte ska söka sjukvård direkt. Samtidigt var det en del patienter som kanske behövde vård men som inte vågade komma hit, säger hon.

Bod med mottagningsrum för infektionspatienter

Under våren och hösten när smittspridningen ökat har också besöken till vårdcentralen ökat. Det har i många fall handlat om personer som haft förkylningssymptom och mått dåligt eller varit oroliga för att de blivit smittad av covid-19. Här kommer entrévärdens jobb in i bilden. Alla som besöker vårdcentralen får frågan om de har några förkylningssymtom. De med exempelvis snuva, feber, hosta eller andningsbesvär får då göra sitt besök i boden intill parkeringen.

– Vi såg snabbt att vi behövde separera riskpatienterna och infektionspatienterna på ett bättre sätt. Till en början triagerade vi patienterna i sina bilar men det förstod vi snabbt att det inte gick, dels när det gäller sekretess men också för arbetsmiljön. Då fick vi hit ett stort sjukhustält, säger Eva Holstner.

När vi har en entrévärd har vi ett filter som slussar patienter rätt, hade vi inte haft det så hade det varit svårt.

Tältet byttes ut mot en flyttbar liten bod när vädret blev kallare. I mottagningsrummet där kan patienterna med förkylningssymtom få samma vård som inne på vårdcentralen. Alla med symptom ses som potentiella smittbärare tills motsatsen är bevisad. Vissa patienter är i behov av behandling medan andra hänvisas till självprovtagningen.

– När jag träffar en patient i boden har jag full skyddsutrustning på mig, det är visir, munskydd och plastförkläde. Innan nästa patient byter jag allt och alla ytor och apparatur som använts ska spritavtorkas och rummen ventileras, säger sjuksköterskan Anna de Pedis.

Boden för infektionspatienter i kombination med tillskottet av en entrévärd är nyckel till att vårdcentralen har kunnat hålla drop in-mottagningen öppen under hela pandemin.

– Det var osäkert från början om vi skulle kunna hålla drop in öppet. Men när vi har en entrévärd har vi ett filter som slussar patienter rätt, hade vi inte haft det så hade det varit svårt, säger Eva Holstner.

Patienter vågar inte söka vård

Trots ett stort söktryck under våren och hösten tror inte att Eva Holstner att det totala antalet vårdbesök har blivit fler. Under vissa delar av 2020 var det väldigt få som sökte vård, dels har man märkt en stor oro som fått bland annat äldre patienter att avstå vårdbesök.

Patienter som behöver komma på regelbundna kontroller eller med tillstånd som de i normala fall skulle söka vård för avstod från sina besök, vilket kan leda till allvarliga konsekvenser.

– Det finns en risk att de då är hemma länge med en pågående allvarlig sjukdom som de inte söker vård för, säger Anna de Pedis.

Det resulterade i att en del besök och behandlingar har skjutits fram, men Eva Holstner gör bedömningen att Nyhems vårdcentral har betat av sin vårdskuld.

– Det blev en förskjutning i våras som vi betade av under sommaren och det skedde samma sak i höstas när vi hade ett stort tryck. Men nu känner jag inte att vi har en förskjutning längre och vi kan ta hand om det som vi ska, säger hon.

Nu kan vi detta och kan hantera det när det kommer igen, för det kommer det säkert att göra.

Ökning av digitala vårdbesök

Sedan en tid tillbaka har Hallands vårdcentraler erbjudit digitala besök genom video- eller telefonsamtal, i vilken utsträckning det använts har skiljt sig åt mellan verksamheterna. På Nyhems vårdcentral har det blivit betydligt vanligare sedan pandemins start.

– Det har ökat jättemycket. Det har också blivit vanligare att man själv bokar sin tid över nätet, hela digitaliseringen har ökat sedan corona, säger Eva Holstner och fortsätter:

– Vi skulle vilja komma igång med en chattfunktion så att man ännu snabbare kan prata med någon. Det hoppas vi är nästa steg i att bemöta patienter.

Personalen på Nyhems vårdcentral har också sett att en större del av deras patienter än tidigare valt att göra besök hos fristående nätläkare trots att den möjligheten finns hos alla vårdcentraler.

– Vi försöker informera om att vi också kan ge vård genom video- och telefonmöten, säger Eva Holstner

Lärorik omställning

Eva och Anna sammanfattar coronaåret 2020 som lärorikt. De lyfter fram att förmågan att anpassa sig och ställa om har varit nyckeln till att kunna hålla igång verksamheten som vanligt, även om mycket inte varit som vanligt.

– Vi har lärt oss att det är viktigt att ha en bra beredskap för en influensaepidemi, nu kan vi detta och kan hantera det när det kommer igen, för det kommer det säkert att göra, säger Eva Holstner.

– Det är viktigt med kommunikation när det är så mycket information som ska ut. Det går inte att sätta sig i telefonrådgivningen och tro att gårdagens information fortfarande gäller utan man måste hela tiden uppdatera sig, fyller Anna de Pedis i.

Sist men inte minst konstaterar Eva Holstner:

– Framgångsfaktorn har varit att personalen kunnat ställa om och hela tiden hittat lösningar. De har varit fantastiska i omställningen som krävts.

Fler nyheter om Halmstad hittar du här

Superlokalt – här får du senaste nytt från ditt område

De senaste lokala bostadsköpen hittar du här