Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

1/7

Stor oro när 500 barn trängs in på Linehedsskolan

500 barn tvingas samsas på en skolgård anpassad för 125 när Nyhemsskolan i höst flyttar in i Linehedsskolan. Dessutom finns ett råttsamhälle på området. Rektorerna vid skolorna har frånsagt sig arbetsmiljöansvaret och föräldrar protesterar.

I augusti får barnen på Linehedsskolan – efter att i tre års tid ha hållit till i paviljonger – äntligen flytta in i sin om- och tillbyggda skola.

Under byggtiden har barnens lekyta varit begränsad eftersom paviljongerna upptagit en del av utrymmet och andra delar har varit avspärrade. Detta har kommunen löst genom att ta lite allmän platsmark och en gång- och cykelbana i anspråk för skolans räkning.

Tanken var att göra i ordning skolgården och anpassa den för barnen när paviljongerna inte längre behövs. Men så blir det inte.

Kommunen har i stället beslutat att eleverna på Nyhemsskolan ska flytta in i paviljongerna under tiden som deras skola byggs om och till.

Allvarlig kritik

Beslutet innebär att närmare 500 elever ska samsas på en skolgård som till yta och antal lekredskap är anpassad för 125 barn. Föräldraforumen på de båda skolorna riktar i en skrivelse allvarlig kritik mot denna ekvation.

– Skolgården är alldeles för liten och dessutom undermålig. Lekredskapen är för få, gamla och vissa är trasiga. En del av skolgården består av jord så när det regnar blir det en leråker, säger Miriam Stolper Hullegård, representant för Forum för samråd Nyhemsskolan.

Kommunens lösning – att barnen ska använda grönytor runt omkring skolan – ger hon inte mycket för.

– Den ytan är inte inhägnad och här pratar vi om små barn, från sex till nio år. Dessutom finns det trafikerade vägar runt om. Kommunen verkar inte heller ha några planer på att göra i ordning grönytan och anpassa den för barnens behov.

Råttor springer på skolgården

Dessutom har ett råttsamhälle flyttat in under en blå container på skolgården där barnens lekredskap förvaras. En anställd som HP pratar med berättar att råttor springer fram och tillbaka mellan containern och matsalen.

I en riskbedömning som gjorts kallas råttboet en sanitär olägenhet som måste åtgärdas. Men Anticimex kan inte lägga ut gift eftersom barn vistas i området.

I samma dokument står det också att eleverna kommer att må både fysiskt och psykiskt dåligt över att tvingas tränga ihop sig på en för liten yta med alldeles för få lekredskap. Man ser också risk för konflikter mellan barnen.

Miriam Stolper Hullegård anser inte att Halmstads kommun lever upp till sina fina ord om att skolan ska vara likvärdig och inkluderande. Hon menar att något liknande aldrig skulle skett om skolorna legat på andra sidan Nissan.

– Många föräldrar som har sina barn på de här skolorna protesterar inte på grund av språkliga barriärer. Och då låter kommunen det bara vara fast man utåt säger att alla barn ska ha samma möjligheter oavsett var de bor. Det visar man inte.

Hon tar Slottsjord södra som exempel.

– Där har man också tillfälliga lokaler men skolgården har gjorts fin. Här finns både asfalterade lekytor, fotbollsplan, en bandyplan, klätternät och klätterställningar. Och man har ingen blå container med råttor under utan ett fint vitt hus som kallas Lekotek. Vi tycker att våra barn ska ha samma förutsättningar.

Rektorer vägrar ta ansvaret

Lars Ahl och Anette Nyd Lind, rektorer för Nyhem, samt Marie Liljenberg, rektor på Linehed, anser att situationen är så pass allvarlig när det gäller utemiljön att de har valt att frånsäga sig arbetsmiljöansvaret.

– Det blir för många barn på för liten yta, och den är inte heller anpassad för den pedagogiska miljön som behövs för elever i årskurs F–3, säger Marie Liljenberg.

– Det bäddar för konflikter och kränkningar. Sedan finns det också en säkerhetsfaktor i att använda parkytor utifrån att det finns korsande vägar och ingen inhägnad, säger Anette Nyd Lind.

Hon tillägger att detta i kombination med trasiga lekredskap, att en stor del av skolgården blir lervälling vid regn och det faktum att det finns ett råttbo på skolan gör skolgården ”helt katastrofal”.

Har lösningen

Men rektorerna har en lösning. Det handlar om att hägna in parkområdet intill skolan och skapa en anpassad utemiljö med lekredskap för barnen.

– Det kommer att kosta kanske tre, fyra miljoner, men barnen ska vara här i minst två år, säger Lars Ahl som tror att en sådan lösning skulle kunna vara klar i oktober om kommunen snabbar på.

– Likvärdighet är ett ord som figurerar väldigt mycket både i kommunen och nationellt. Det ska inte spela någon roll vilka skolor eller områden du bedriver skolan på. Ska man leva upp till detta då behöver man nog titta över den här gården, tillägger Anette Nyd Lind.

Och råttorna då, har ni fått något löfte om att de ska åtgärdas?

– Nej, det är en sak som vi får bråka om i den här veckan. Men det är barnfritt på skolan mellan vecka 30–33 så då finns det möjlighet att göra något, säger Lars Ahl.

FLER ARTIKLAR I ÄMNET:

Linehedsskolan kan bli 10 miljoner dyrare

Nu ska Nyhemsskolan byggas om och utökas

Fuktskadad skola får 20 miljoner extra

25 miljoner behövs för att åtgärda skador och riva hall på skola

Nyhemsskolan förblir F–3-skola

Fler nyheter om Halmstad hittar du här

Superlokalt – här får du senaste nytt från ditt område

De senaste lokala bostadsköpen hittar du här