Stena överklagar PFAS-föreläggande

Stena Recycling AB har överklagat kommunens föreläggande om att utreda miljöföroreningarna i och nedströms Kistinge.