Stena Line får fortsätta köra för fort i hamnen

Stena Line får fortsätta köra för fort i hamnområdet. Max åtta knop får färjan hålla enligt beslut i länsstyrelsen, jämfört med tillåtna fem.

ANNONS
LocationHalmstad|
|

I samband med att Grenåfärjan skulle börja trafikera Halmstad i fjol ansökte Stena Line om dispens från hastighetsbegränsningen på fem knop inne i hamnområdet.

Orsaken till behovet av fortkörning uppgavs vara att det i framför allt blåsigt väder är säkrare att styra fartyget M/S Stena Nautica om åtta knop får hållas. Det gör i sin tur att risken för olyckor minskar.

I slutet av januari löpte tillståndet ut och därför ansökte bolaget om förlängd dispens.

Flera instanser, bland annat Halmstads kommun, har yttrat sig i ärendet. Kommunen meddelar att man inte har fått in några klagomål under året som gått och har därför inget emot att tillståndet förlängs. Dock anser kommunen att dispensen ska vara tidsbegränsad och användas väldigt restriktivt.

ANNONS

Inte heller länsstyrelsen har fått in några klagomål under året, berättar Isabell Jönsson, förvaltningshandläggare. Myndigheten har därför inte sett någon anledning till att inte förlänga dispensen ytterligare ett år, till siste januari 2022.

LÄS MER:Tufft år för Grenåfärjan – men Stena Line tror på framtiden

LÄS MER:Godstrafiken håller den nya färjelinjen flytande

ANNONS