Statens krisstöd till lantbrukare missgynnar stora gårdar

Den 22 juni röstade riksdagen igenom ett stödpaketet på totalt 3,1 miljarder kronor till lantbruket. Stödet ska täcka ökade kostnader för landets lantbrukare. Men stora gårdar får inte ut så mycket som de hade trott, eller behövt.
– Krisstödet och informationen om det är ett skämt, säger Lennart E Bengtsson, vd på Wapnö.