Sparbeting ligger bakom indraget bidrag

Ett sparbeting ligger bakom kommunens slopade stöd till Bildstationen.
– Utifrån det ekonomiska läge vi lever i, måste vi vända på varenda sten. Då har vi landat i det här, säger Christofer Lundholm (M), ordförande i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.