Sophämtning ses över på 30-tal gator för att öka säkerheten

Säkerheten vid soptömning brister på ett 30-tal gator i kommunen. I många fall beror det på att chaufförerna tvingas backa in på smala gator – som i det uppmärksammade Penngrändfallet. En möjlig lösning kan bli att kunderna i stället får dra ut sina soptunnor till en större väg.
– Den största rädslan är att köra ihjäl någon, säger Manuel Gomez, renhållningsarbetare och skyddsombud.