Solceller sätts upp på vart tjugonde tak som har förbud

Trots förbud i vissa bostadsområden i Halmstad mot solcellspaneler på ”tegelröda” tak, har mellan fem och tio procent av husägarna ändå satt upp sådana – utan bygglov. Den ledande Centerpolitikern Yngve Kihlberg är en av dem:
– Jag ville föregå med gott exempel, förklarar han.