Socialförvaltningen storsatsar på suicidprevention

Halmstad kommun får en miljon kronor 2022 för att kunna arbeta förebyggande mot självmord. Bland annat vill man utbilda medarbetarna att känna igen vissa varningssignaler.