Slöseriet med jordens resurser måste upphöra

Gårdagens linjära slöseri, där jordens tillgångar råvaror till sist hamnar på soptippen, är förlegat. Men räcker det att anamma begreppet cirkulär ekonomi? Det dystra svaret är: det är tveksamt.