Slarv med alkoholen på två boenden för äldre – varnas

På två boenden för äldre i Halmstad har man brutit mot alkohollagen, enligt miljönämnden. De boende tilläts köpa med sig alkohol till sina rum och personal som var ansvarig för serveringstillståndet jobbade inte längre kvar. Nu får kommunen en varning.
– Det var flera överträdelser och vissa av dem var av allvarlig grad, säger Anna Persson, tillståndshandläggare.