Skyddsombud kräver krafttag mot Högskolan

Efterspelet till att Högskolan förkastade att en extern utredning konstaterat att en chef utsatt en professor för kränkande särbehandling är inte över.
Huvudskyddsombuden begär att Arbetsmiljöverket utfärdar ett föreläggande mot lärosätet. De hävdar att andelen medarbetare som känner sig kränkta på jobbet inte har minskat, trots kritiken Högskolan fick vid en inspektion 2021.