”Pappa pratade hela tiden om hur stressad han var och vilken arbetsbelastning han hade”, berättar den avlidne lärarens son för HP. Han är övertygad om att det finns ett samband mellan jobbstressen på Högskolan och pappans död.
”Pappa pratade hela tiden om hur stressad han var och vilken arbetsbelastning han hade”, berättar den avlidne lärarens son för HP. Han är övertygad om att det finns ett samband mellan jobbstressen på Högskolan och pappans död. Bild: Roger Larsson

Skyddsombud hävdar att lärare kan ha dött av stress

Skyddsombuden på Högskolan kräver i en anmälan till Arbetsmiljöverket att arbetsgivaren utreder om en lärares dödsfall kan ha berott på för hög arbetsbelastning.
– Pappa var extremt stressad den sista tiden i livet och jobbade nästan dygnet runt med studenternas arbeten, även på helgerna, säger den avlidnes son.

ANNONS
|

I anmälan till Arbetsmiljöverket står att skyddsombuden redan den 8 juli, kort efter att läraren avlidit, begärde att Högskolan i Halmstad skulle utreda om dödsfallet var arbetsrelaterat.

Efter tre och en halv månad var skyddsombuden inte nöjda med hur Högskolan handlagt ärendet och lämnade därför in en formell så kallad 6:6a-anmälan till verket, där de hotade med att åberopa rätten att ta till skyddsstopp. Enligt anmälan skulle de stoppa arbetet för lärare i likartade situationer från och med måndagen den 8 november.

Planerade att jobba på semestern

I underlaget som skickats till Arbetsmiljöverket finns bland annat mejlväxling som den avlidne läraren hade med studenter under sin sista tid i livet. Där ursäktar han sig över att han ligger efter i bedömningarna av arbeten eftersom han den senaste tiden haft över 200 procents undervisningstid på grund av lärarbrist.

ANNONS

I ett mejl kan man också läsa att han egentligen skulle gå på semester vid midsommar, men att han planerade att fortsätta bedöma studentarbeten under juli månad.

Hundratals tentor

Enligt skyddsombuden hade han under maj månad minst 300 procents tjänstgöring. I anmälan räknar de upp att han exempelvis fick in hemtentor, på vardera 7–9 sidor, från 214 studenter i slutet av maj. Förutom att rätta dessa, hade han avslut på en praktikkurs med flera heldagarsseminarier, skulle läsa 60 rapporter på ett 50-tal sidor vardera och skulle dessutom ha två andra kurser under samma period.

– Pappa pratade hela tiden om hur stressad han var och vilken arbetsbelastning han hade, berättar hans son för HP.

Han sov i princip bara fyra timmar per dygn, resten av tiden ägnade han åt jobbet och studenterna – även helgerna.

– Han sov i princip bara fyra timmar per dygn, resten av tiden ägnade han åt jobbet och studenterna – även helgerna, säger sonen och förklarar att han är övertygad om att dödsfallet hänger ihop med stressen över de övermäktiga arbetsuppgifterna.

– Av obduktionsrapporten framgick att han hade förstorat hjärta och högt blodtryck. De sakerna brukar bero på för mycket stress.

Sonen pluggar själv på Högskolan i Halmstad och har hört av andra studenter hur populär hans far var för att han brydde sig om dem.

– Han berättade för mig om hur det drogs ner på antalet undervisningstimmar man fick lägga per student, men han ville inte svika studenterna. Pappa brann verkligen för att lära ut, säger han.

ANNONS

Flera varningssignaler

Enligt anmälan från skyddsombuden fanns det flera varningssignaler som arbetsgivaren kunnat fånga upp.

En sak som nämns är att läraren redan för flera år sedan hade hjärtproblem och då genomgick en stor operation.

En annan är att han kände en ökad stress när pandemin tvingade lärarna att ställa om till distansundervisning, med allt vad det innebar av att använda digitala verktyg som han inte var bekväm med.

Dessutom nämns att alla hans kolleger hört honom prata om stress, andnöd och trötthet när de haft digitala möten över Zoom.

De undrar därför om arbetsgivaren gjort någon riskbedömning av hans arbetsbelastning och om de säkerställt att han mådde bra.

Jag hoppas att hans död leder till att Högskolan tar de här frågorna på allvar och försöker få till förändringar som kan rädda andra.

Till saken hör att en annan lärare på Högskolan plötsligt trillade ihop död på jobbet för några år sedan, utan att frågan om det var relaterat till arbetsbördan blev klarlagd.

– Även om jag aldrig kan få min pappa tillbaka, hoppas jag att hans död leder till att Högskolan tar de här frågorna på allvar och försöker få till förändringar som kan rädda andra, säger sonen till läraren som dog i somras, som förklaring till varför han bistått skyddsombuden med underlag när de driver fallet.

– Jag har själv sett hur vissa lärare medvetet verkar göra otroligt lätta tentor för att inte riskera att behöva hålla i omtentor som också ska rättas, säger han.

ANNONS

500 om året dör av jobbstress

2019 publicerade Arbetsmiljöverket ett par rapporter om dödsfall inom arbetslivet, där bland annat stress togs upp som en dold, men stor, faktor. 40-60 dödsfall om året i arbetsolyckor jämförs med att cirka 500 personer varje år beräknas dö på grund av stress på jobbet.

– Dödsolyckor på jobbet är alltid dramatiska och får mycket uppmärksamhet. Men i skymundan av olyckorna dör åtskilligt fler människor av sjukdomar som kan kopplas till arbetet. Ofta sker dödsfallen långt senare. Arbetsgivare måste systematiskt förebygga både dödsolyckor och de arbetsmiljörisker som leder till ohälsa på längre sikt, säger Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör på Arbetsmiljöverket.

– Många av dagens arbetsrelaterade dödsfall är effekten av framför allt tidigare asbestanvändning. I framtiden bedöms dödsfall orsakade av asbest minska medan arbetsrelaterad stress väntas skörda långt fler liv, säger Bengt Järvholm, professor i yrkes- och miljömedicin vid Umeå universitet, som är en av författarna bakom rapporterna.

Vi anser inte att en arbetsgivare kan utreda en medicinsk fråga – på den punkten är vi oense med skyddsombuden.

Till Högskolans försvar pekar HR-chef Maria Jingsäter på att arbetsgivaren redan i juli påbörjade en dialog med skyddsombuden kring händelsen.

”Vi anser inte att en arbetsgivare kan utreda en medicinsk fråga”, säger HR-chef Maria Jingsäter och berättar att Högskolan nu har 50 lärarrekryteringar på gång.
”Vi anser inte att en arbetsgivare kan utreda en medicinsk fråga”, säger HR-chef Maria Jingsäter och berättar att Högskolan nu har 50 lärarrekryteringar på gång. Bild: Högskolan

– Men vi anser inte att en arbetsgivare kan utreda en medicinsk fråga – på den punkten är vi oense med skyddsombuden. Vi kan bara titta på hur vi kan förbättra vår arbetsmiljö och minska arbetsbelastningen, säger hon.

ANNONS

Eget ansvar för arbetstiden

– Utan att uttala mig om något enskilt fall, kan jag i alla fall säga att lärare inte är schemalagda. De har årsarbetstid och ansvarar själva för att fördela arbetstiden. När kurser läggs ut är det därför dialogen mellan medarbetarna och deras chefer väldigt viktig, påpekar Maria Jingsäter.

Efter anmälan till Arbetsmiljöverket har hon skrivit ett svar till skyddsombuden. Där står bland annat att Högskolan tidigare inte velat anmäla fallet till Försäkringskassan, med hänvisning till att arbetsgivaren bedömning varit att det inte går att säga att orsaken till dödsfallet ”med största sannolikhet beror på arbetssituationen – men att Högskolan efter anmälan nu ändå går med på att koppla in Försäkringskassan.

Hotet har dragits tillbaka

– Nu har vi också anmält dödsfallet till Arbetsmiljöverket. Och efter vårt svar har skyddsombuden dragit tillbaka hotet om ett skyddsstopp, säger Maria Jingsäter.

HR-chefen berättar att det mesta av arbetet som hennes avdelning sysslar med handlar om att ”hela tiden rekrytera nya lärare och forskare”.

Är ni underbemannade för tillfället?

– Vår sektor har ett väldigt hårt tryck, med utökade uppdrag och växande forskning. Högskolan i Halmstad har för närvarande omkring 50 rekryteringar på gång på lärarsidan.

Alla tentor kommer på slutet

I en kommentar till HR-chefens uttalanden säger huvudarbetsmiljöombudet Navid Ghannad att han förstår att arbetsgivaren inte besitter de medicinska kunskaper som krävs för att undersöka sambandet mellan jobbstressen och lärarens död – men pekar på att det finns expertis att anlita.

ANNONS

– Vi vill därför att Arbetsmiljöverket förelägger Högskolan att göra så, säger han.

– Jag är också medveten om att man som lärare ansvarar för att planera sina arbetstimmar, men problemet är när det läggs ut en massa kurser samtidigt där alla tentor av naturliga skäl kommer på slutet, säger Navid Ghannad.

ANNONS