Skyddade personuppgifter skickades fel - anmäls till Datainspektionen

Uppgifter om hälsa och andra privata förhållanden om personer med LSS-boende skickades felaktigt ut till personer som är och har varit gode män. Socialnämnden i Halmstad har nu anmält händelsen till Datainspektionen.