Skulden för vägunderhåll fortsätter att öka

Trots alla pågående asfalteringsjobb runt om i Halmstad fortsätter underhållet av det kommunala vägnätet att släpa efter. Asfaltsskulden ligger långt över 100 miljoner.
– Rent krasst har vi inte en budget som gör att skulden betas av. Vi hade behövt ytterligare 20 miljoner per år i ett antal år framåt, säger Anneli Johansson, enhetschef för trafik.