Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Det planeras flera åtgärder för att coronaanpassa gymnasieskolorna i Halmstad inför höstterminen.
Eleverna i de olika årskurserna på Sturegymnasiet, Kattegattgymnasiet och Sannarpsgymnasiet kommer börja vid olika dagar för att minska risken för trängsel. Först börjar ettorna. Bild: HP Arkiv/Roger Larsson/Jari Välitalo

Skolstarten delas upp för att vara smittsäker

Höstterminen 2020 kommer inte se ut som vanligt för gymnasieeleverna i Halmstad. Bland annat kommer uppstarten delas upp och lunchtiderna spridas ut för att minska risken för trängsel.

Gymnasieeleverna i Halmstad kommer börja sin termin på olika dagar. På skolorna där det finns förutsättningar för det kommer även klasserna börja vid olika tider på morgonen.

– Vet man om att många elever startar samtidigt i en korridor får man se över det så att alla elever inte kommer samtidigt. Då får man hitta lösningar så att de kanske går in i olika omgångar. Vi ändrar inte hela schemat för det men man är medveten om var det skulle kunna bli större elevsamlingar, förklarar Arja Holmstedt Svensson som varit tillförordnat chef för utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen i sommar.

Även om eleverna inte börjar samtidigt kommer de fortfarande vara på skolan tillsammans under dagen, gör det någon skillnad att man lägger om schemat då?

– Den främsta mötestiden är kring lunch och där kommer vi försöka göra allt vi kan. Det här är någonting som vi kommer behöva kommunicera om med våra elever kontinuerligt för att hitta bra lösningar. Jag tycker ändå vi haft bra framförhållning genom att planera för det, men det kommer hända saker som vi inte har tänkt på och vi kommer behöva möta det efter hand, säger förvaltningschef Ewa Kristensson

Bland annat kommer matsalarna hålla öppet under en längre tid och vissa klasser kommer behöva äta tidigare eller senare än vanligt. Samtidigt planerar man att möblera om där det riskerar att blir trångt.

– Om det behövs kommer vi att se över möjligheten att äta i andra lokaler på skolan, säger Ewa Kristensson.

Plexiglas och omklädningsrum

Andra åtgärder som skolorna planerar är att införa plexiglas vid receptioner, caféer och skolbibliotek, precis som det gjorts i butiker. Det planeras också för hur idrottslektionerna kan bli tryggare.

– Denna fråga har lyfts framför allt på Sannarpsgymnasiet, som har idrottslektioner på andra platser än på skolan, exempelvis arenahallen. I stället för att som tidigare gå tillbaka till själva skolbyggnaden för dusch och omklädning uppmanar vi eleverna att göra det på samma plats som man haft idrott, säger Arja Holmstedt Svensson.

Schemat avgörande för kollektivtrafiken

Att lägga om morgonschemat har varit ett önskemål från Hallandstrafiken för att minska risken för trängsel på bussarna, vilket SVT Nyheter Halland har rapporterat om. Beslutet att justera schemat togs av kommunen redan tidigare i somras.

– Vi uppmanar också till att man inte ska åka kollektivt om man inte behöver, både som personal och elev. Men naturligtvis finns det de som behöver göra det. Vi behöver kanske fler bussturer framöver så det kommer vi behöva kommunicera om, säger Ewa Kristensson.

– Det låter väldigt bra för det är precis det vi önskat, att få en spridning i gymnasieelevernas resande till skolan. En timme gör ganska mycket så de inte reser samtidigt som alla som ska till jobbet, säger Peter Gyllander, Hallandstrafikens presschef.

Peter Gyllander poängterar också att det är avgörande hur samtliga kommuner i länet väljer att lägga skolstarterna. Därför har Hallandstrafiken bjudit in företrädare från alla kommuner till ett möte för att göra en kartläggning över terminsstarten.

Skulle det vara möjligt att sätta in extraturer till och från skolorna om kommunerna önskar det?

– Spontant nej, för de resurserna finns inte. Men jag vill inte uttala mig om det förrän vi har fått in en helhetsbild över hela Halland, säger han.

Gymnasieskolornas hösttermin börjar den 17 augusti. Då kommer eleverna i årskurs ett börja förutom på Kattegattgymnasiet där de första eleverna börjar den 19 augusti.

Fler nyheter om Halmstad hittar du här

Superlokalt – här får du senaste nytt från ditt område

De senaste lokala bostadsköpen hittar du här