Skolskjuts beräknas kosta sju miljoner

Ändrade regler skulle göra det möjligt att erbjuda barnen på Andersberg skolskjuts till Fyllinge eller Snöstorp. Kostnaden för ett sådant beslut beräknas landa på omkring sju miljoner.