Skolor blir dyrare än beräknat – 15 miljoner måste skjutas till

Strandvallens förskola och ombyggnationen av Getingeskolan har blivit dyrare på grund av omvärldsläget. Fastighetsnämnden skjuter därför till sammanlagt 15 miljoner kronor för att täcka ökade kostnader i pandemins och krigets spår.
– Det här är ökade kostnader som vi inte har kunnat förutspå eller kompensera för på annat sätt, säger Carl-Johan Berthilsson (M), nämndens ordförande.