Skollokaler döms ut – hotas av förbud och vite

I Gullbrandstorpsskolans lokaler vistas för många personer sett till ventilationens kapacitet. Det anser miljönämnden som nu vill förbjuda att lokalerna används – om inte nödvändiga åtgärder vidtas.