I den nya organisationen får skolan dela på tre verksamhetschefer och förskolan på två.
I den nya organisationen får skolan dela på tre verksamhetschefer och förskolan på två. Bild: HP/Arkiv

Skolan möblerar om och anställer ny chef

De geografiska skolområdena försvinner och skolan och förskolan separeras. På en chefspost dyker ett nytt ansikte upp. Det är några nyheter när kommunen möblerar om inför en ny skolorganisation som sjösätts i höst.

ANNONS
LocationHalmstad|
|

I dag är skolan och förskolan organiserade i fem geografiska skolområde – söder, centrum, öster, väster och norr. Skolområdescheferna har ansvar för både skolor och förskolor i sitt respektive område.

I den nya organisationen som gäller från och med höstterminen behålls fem skolområden men den nuvarande geografiska indelningen tas bort. Fördelningen blir därför lite annorlunda.

Socioekonomiska aspekter

Till exempel så ingår Andersbergsskolan i samma område som Trönningeskolan och Frösakullsskolan medan Getingeskolan delar skolområde med bland annat skolorna i centrum (se faktaruta nedan).

– Vi har gett upp det här med geografisk fördelning, för oss är det viktigare att du som verksamhetschef möter flera delar av skolan utifrån till exempel socioekonomiska aspekter. Detta kommer inte att påverka barn och föräldrar, man vet sällan vilket område man tillhör, säger Pauline Broholm Lindberg, chef för barn- och ungdomsförvaltningen.

ANNONS

Skolområdescheferna byter namn till verksamhetschefer och ansvaret för skola och förskola delas upp mellan dem. Tre blir verksamhetschef för skolor och två för förskolor.

– Sedan några år tillbaka har rektorerna haft renodlat ansvar för antingen förskola eller skola för att ge dem förutsättningar att jobba med kvalitet och utveckling i respektive verksamhetsform. Nu vill vi ta klivet och göra samma sak med våra skolområdeschefer, säger Pauline Broholm Lindberg.

Båda ska ges tid och utrymme

En anledning till att verksamheterna renodlas är att både förskolan och skolan ska få tid och utrymme.

– Det finns en tendens att skolan tar mycket utrymme och kraft. Skolan är ju mer omfattande, barnen går i förskolan i fem år och sedan går de tio år i skolan och vi har ungefär ett 60-tal rektorer i skolan och ett 40-tal inom förskolan.

Svenjohan Davidson blir ny verksamhetschef för skolan i Halmstads kommun.
Svenjohan Davidson blir ny verksamhetschef för skolan i Halmstads kommun.

Eftersom en av de nuvarande skolområdescheferna, Pia Bagge, går i pension har en ersättare anställts. Ny på posten blir Svenjohan Davidson som är verksamhetschef i Lomma. Han har tidigare bland annat jobbat som områdeschef och rektor i Malmö.

Svenjohan Davidson börjar sin tjänst i mitten av juni och blir en av de tre som får ansvar för skolan. Övriga två verksamhetschefer för skolan är Patrik Engström och Magnus Rudgard.

ANNONS

Verksamhetschefer för förskolan blir Darinka Ribic och Leif Ljungberg.

Fakta: De olika skolområdena

A: Förskola

Här ingår Nygård, Andersberg, Fyllinge, Snöstorp, Trönninge, Gullbrandstorp, Frösakull och Söndrum. Verksamhetschef: Darinka Ribic.

B: Förskola

Här ingår Furulund, Kärleken, Nissan, Norrort*, Oskarström och Vallås. Verksamhetschef: Leif Ljungberg.

C: Skola

Här ingår Kärleken, Furulund, Oskarström och Vallås. Verksamhetschef: Patrik Engström.

D: Skola

Här ingår Fyllinge, Trönninge, Snöstorp, Andersberg, Söndrum, Gullbrandstorp och Frösakull. Verksamhetschef: Svenjohan Davidsson.

E: Skola

Här ingår Nissan, Nygård och Norrort*. Verksamhetschef: Magnus Rudgard.

* Norrort är Steninge, Kvibille, Harplinge, Getinge och Haverdal

ANNONS