Skolan måste spara in motsvarande 70 tjänster

Nya besparingar väntar inom skola och förskola i Halmstad. Totalt handlar det om 40 miljoner vilket motsvarar 70 heltidstjänster. Miljöpartiet ser risker med besparingen och föreslår att barn- och ungdomsnämnden ber om ett tillskott på närmare 26 miljoner.