Alla åldrar. I somras invigdes en skateboardanläggning i Falkenberg, och intresset för parken har varit stort bland såväl unga som lite äldre brädåkare. Halmstad Skateboardklubb hoppas att ett bygge av en liknande skejtanläggning kommer igång nästa år.
Alla åldrar. I somras invigdes en skateboardanläggning i Falkenberg, och intresset för parken har varit stort bland såväl unga som lite äldre brädåkare. Halmstad Skateboardklubb hoppas att ett bygge av en liknande skejtanläggning kommer igång nästa år.

Skejtparken kan hamna på Sannarp

Skejtparken kan hamna vid Halmstad arena och Sannarp. Förutom att leta efter pengar undersöker kommunen olika placeringsalternativ.

ANNONS
|

På många håll arbetas det just nu intensivt för att den efterlängtade anläggningen ska bli verklighet – trots att inga medel finns anslagna. Den 18 december ska den utredning som tekniska kontoret håller på med presenteras för politikerna i teknik- och fritidsnämnden.

– Sannarp är ett väldigt bra alternativ, där går det att samverka med andra anläggningar, säger teknik- och fritidsförvaltningens chef Torsten Rosenqvist.

Förutom grönområdet mellan rondellen och badhuset vid Sannarps idrottsplats tittar tjänstemännen också på Järnvägsparken och ett område i närheten av Alets idrottsplats.

– Det är många pusselbitar som ska fogas samman, men det jobbas hela tiden konstruktivt för att skejtparken ska bli av. Vår förhoppning är att byggandet startar nästa år, säger han.

ANNONS

Skejtparken kommer enligt planerna att bli runt 3 000 kvadratmeter där banan utgör en tredjedel – resten blir kringytor och bodar. Investeringen ligger på runt sex miljoner, men det kan bli en enklare eller en mer exklusiv anläggning – det är en fråga för politikerna att ta ställning till.

Förutom att hitta någon som skjuter till pengar, antingen ett kommunalt bolag eller något annat företag, hoppas kommunen att byggandet kan ske som ett arbetsmarknadspolitiskt projekt.

– Men det täcker inte hela kostnaden, det krävs lite andra slantar och det är de pengarna vi letar efter, säger Rosenqvist.

Vad gäller driften diskuterar tekniska förvaltningen med Halmstad Skateboardklubb.

– Vi träffade åter Torsten Rosenqvist för ett par veckor sedan och presenterade våra planer, säger Johan Svahn, vice ordförande i Halmstad Skateboardklubb.

En av förutsättningarna för skejtparken är att brädåkarna själva tar på sig att sköta anläggningen.

Tekniska förvaltningen har därför skickat ett avtalsförslag till skejtarna där man listar kommunens respektive klubbens åtaganden.

– Vi har ingen ekonomi att tala om och inget är bestämt. Men Halmstad Skateboardklubb tar på sig en del av driften, som till exempel daglig tillsyn, renhållning och målning samt enklare underhåll, säger Johan Svahn som ser positivt på framtiden:

ANNONS

– Även om det går trögt, så går det i alla fall framåt. Målet är att spaden ska sättas i jorden 2010.

ANNONS