Skatteverket börjar kolla assistansföretag

Företaget Charkas Assistans har fastnat i den första riktade granskningen av assistansföretagen som gjorts av Skatteverket.

ANNONS
|

– Det är inte bara Charkas vi hittat felaktigheter hos. Vi har i samma omgång granskat 23 liknande företag. Det hittades väsentliga felaktigheter, som är branschspecifika, i en fjärdedel av företagen, berättar Alf Järhall som arbetar vid Skattekontoret i Ängelholm där granskningarna gjorts.

Han vill inte särskilt kommentera omprövningsbeslutet gällande Charkas, inte heller om fjärdedelen brister som kommit fram i granskningen varit förväntade eller inte, mer än det försiktiga:

– Jag kan säga att vi inte satt i gång en sådan granskning om vi trott att alla företag gjorde rätt.

Det är Skatteverket centralt som beslutat om en branschkartläggning och gav uppdraget till Ängelholm. Därmed är de flesta granskade företagen från Skåne.

ANNONS

Alf Järhall anger inte varför Charkas Assistans har kommit att ingå, men berättar att urvalet gjordes efter att man inhämtat material från Försäkringskassan som visat omfattningen och formerna för hur de olika företagen bedrivit sin verksamhet.

ANNONS