Sjuksköterskor bötfälls i tjänsten – tillståndet gäller inte

Kommunsjuksköterskor i Halmstad bötfälls regelbundet i tjänsten trots att de har ett – så vitt de vet – fullgott parkeringstillstånd. Samtidigt menar både parkeringsbolagen och den egna chefen att det inte finns något tillstånd.