Sjuksköterska varnar för Astra Zenecas vaccin

Sjuksköterskan Eva blev lättad när hon äntligen fick tid för vaccination hos kommunens företagshälsovård. Men efter tre dagar med hög feber och svårt att andas är hon istället väldigt skeptisk till Astra Zenecas vaccin.
– Jag klarar att bli så här dålig, men det är absolut inte ett vaccin för sköra personer, menar hon.

ANNONS
|

Astra Zenecas vaccin rekommenderades tidigare bara till personer under 65 år och är därför det som i första hand använts vid vaccinationen av vårdpersonal i Halland. Eva, som jobbar som sjuksköterska i Halmstads kommun, lyckades till slut få tid hos företagshälsovården P3. Men vaccinationen gick inte som väntat.

– Febern kom efter ungefär sju timmar och jag kunde inte stå på benen. Och trots att det gått tre dygn så är jag fortfarande väldigt medtagen och har problem med andningen. Vad jag förstått är jag långt ifrån ensam om att bli tokdålig, säger hon.

Har utretts av Läkemedelsverket

I mitten av februari stoppade både Region Sörmland och Region Gävleborg vaccinationen av sin vårdpersonal med Astra Zenecas vaccin. Detta efter att cirka 100 av 400 sjukhusanställda i Sörmland fått biverkningar, som feber, och behövt stanna hemma.

ANNONS

Händelsen utreddes av Läkemedelsverket, som konstaterade att biverkningarna var normala och vaccinationen återupptogs igen.

Läs mer: Sjukhuspersonalen vaccineras – trots larm om biverkningar

Även Eva har nu rapporterat sina biverkningar till Läkemedelsverket och uppmanat kommunens företagshälsovård att vara mer tydlig i sin information.

– Jag fick ingen information alls i samband med vaccinationen. Just nu känner jag att jag inte vill ta den andra dosen.

Hittills har Läkemedelsverket fått in nästan 8 000 rapporter om biverkningar gällande de tre vaccin som används i Sverige. Det stora flertalet rapporter gäller Pfizers och Astra Zenecas vaccin (se faktaruta), men i förhållande till antal doser som getts av respektive vaccin så har Astra Zenecas betydligt fler anmälningar. De vanligaste rapporterade biverkningarna är feber, huvudvärk, frossa och muskelvärk.

Normalt att kroppen reagerar

Margareta Norell Pejner, som är vaccinationssamordnare i Halmstads kommun, bekräftar att man enbart använder Astra Zenecas vaccin till vårdpersonalen och att det stämmer att det förekommer biverkningar:

– Men det är normalt att kroppen reagerar på ett vaccin och det är inte så att man insjuknar i covid. Man kan få feber och ont i kroppen, men för de flesta går det över inom ett dygn. På någon arbetsplats vet jag att alla gick och vaccinerade sig samtidigt och att man då fick problem med frånvaro dagen efter, men vi rekommenderar att man delar upp vaccinationstillfällena, säger hon.

ANNONS

På torsdagen ändrade Folkhälsomyndigheten sin tidigare rekommendation och säger nu att Astra Zenecas vaccin även kan ges till personer över 65 år. Eva tycker det låter alldeles för riskabelt:

– Jag som är fullt friskt har ju blivit riktigt dålig. Hur kan då personer som är äldre och mer sköra reagera? Jag tycker Folkhälsomyndigheten och Region Halland borde informera om att man kan bli rejält sjuk av det här vaccinet, menar hon.

Känner ingen oro för vaccinet

Men biträdande smittskyddsläkare Maria Löfgren säger att varken äldre eller yngre behöver känna oro för något av vaccinen:

– Alla tre vaccinen är bra och eventuella biverkningar är ofarliga. Att man kan få övergående feber och muskelvärk är ett kvitto på att kroppen har reagerat på vaccinet och på så sätt något positivt. När det gäller Astra Zenecas vaccin så finns det studier som visar att yngre reagerar lite mer än äldre, så jag är inte bekymrad över att vi nu kan ge det till äldre, tvärtom blev jag glad över beskedet från Folkhälsomyndigheten. Det är jätteviktigt att de får det här skyddet.

Fotnot: Eva heter egentligen något annat, men har valt att inte framträda med namn och bild för att inte stöta sig med sin arbetsgivare.

ANNONS

Fakta: Rapporterade biverkningar

Läkemedelsverket har hittills fått in 7 996 rapporter om misstänkta biverkningar av vaccinen mot covid-19. De fördelar sig så här:

– Pfizer/BioNtech: 3 929 rapporter (totalt 443 000 vaccinerade)

– Astra Zeneca: 3 281 rapporter (totalt 85 000 vaccinerade)

– Moderna: 466 rapporter (totalt 40 000 vaccinerade)

De vanligaste rapporterade biverkningarna av Astra Zenecas vaccin är:

– Feber (2 475 rapporter)

– Huvudvärk (1 847 rapporter)

– Frossa (1 382 rapporter)

– Muskelvärk (624 rapporter)

– Illamående (489 rapporter)

ANNONS