Sjukfrånvaron bland anställda i kommunen fortsätter att öka

Sjukfrånvaron bland kommunanställda fortsätter att peka uppåt. I fjol var personalen sjuk i snitt 8,4 procent av sin arbetstid. Värst är läget inom vård- och omsorgsyrkena där de anställda var hemma från jobbet nästan en dag i veckan.
– Jag är bekymrad över att vi har en hög sjukfrånvaro och tänker framför allt på de enskilda, säger HR-direktör Charlotte Svensson.