Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

1/3

SGI vill ha större undersökning av hotellmarkens stabilitet

Stabiliteten vid Österskansområdet där ett 16-våningshotell ska byggas behöver undersökas bättre anser Statens geotekniska institut. Men någon risk för att marken inte klarar belastningen finns inte enligt Violeta Stanic, planarkitekt på Halmstads kommun.

För ett par veckor sedan levererade länsstyrelsen omfattande kritik mot planerna på att bygga ett högt hotell vid Österskans. Myndigheten ansåg bland annat att byggnaden blir för dominerande, att den inte passar in i stadsmiljön och att det finns en påtaglig risk att intresset för kulturmiljö skadas.

LÄS MER: Länsstyrelsen starkt kritisk mot planerat hotellbygge

Men länsstyrelsen efterlyste också ordentliga underlag som visar att marken klarar trycket från ett 16-våningshotell. Peter Svelenius, planarkitekt, berättade för HP att myndigheten skickat en remiss till Statens geotekniska institut, SGI. Ett yttrande därifrån har nu kommit in till kommunen.

Vill se bättre underlag

Kontentan i detta är att SGI anser att markens stabilitet måste undersökas mer detaljerat än vad som hittills gjorts. Myndigheten påpekar också att inte bara planområdet, utan även intilliggande områden, bör ingå i en sådan utredning.

Den detaljerade geotekniska utredningen bör göras och beaktas innan detaljplanen antas, skriver SGI.

Violeta Stanic berättar att tanken hela tiden har varit att längre fram i processen göra en mer detaljerad utredning av stabiliteten.

Varför gör man inte det innan detaljplanen skickas ut på samråd?

– I detaljplanearbetet börjar man alltid med en översiktlig geoteknisk utredning. Efter ett samråd kan förslaget förändras och det är därför olämpligt att beställa en detaljerad undersökning redan innan man har ett väl genomarbetat förslag klart, säger hon och tillägger:

– Det är ju under samrådet som vi får in dessa expertfunderingar, det är därför vi har samråd.

Måste välja rätt metod

Planarkitekten tror inte att det finns någon risk för obehagliga överraskningar som att marken inte kommer att stå pall för hotellbygget.

– Den översiktliga undersökningen som vi lutar oss mot är gjord av experter. Det finns ingenting i den som säger att projektet inte skulle gå att genomföra. Det handlar bara om att välja rätt metod, och vad som är lämpligt. Mer detaljer över hur marken ska stabiliseras kommer i nästa steg.

Jenny Axelsson (C), ordförande i samhällsbyggnadsutskottet, uppger att politikerna ännu inte fått någon redogörelse för vilka synpunkter som kommit in i samband med samrådet.

– Men generellt kan man säga att i detaljplaneskeden inleder man alltid med en översiktlig geoteknisk utredning, som i vissa fall kan behöva fördjupas. Oftast sker det dock först i bygglovsskedet i samband med att grundläggningen skall specificeras.

LÄS OCKSÅ:

Fler nyheter om Halmstad hittar du här

De senaste lokala bostadsköpen hittar du här

 

Ladda ner vår nyhetsapp!
1. Sök på ”Hallandsposten” i App Store eller Google Play.
2. För att ladda ner nyhetsappen klickar du på ”hämta” eller ”installera”.
3. Godkänn att nedladdningen påbörjas.
4. Därefter påbörjas nedladdningen.
5. När nedladdningen är klar klickar du på ”öppna” för att öppna nyhetsappen.
6. Klart, nu har du laddat ner nyhetsappen. Du hittar appen på din hemskärm bland dina andra appar.
Kom ihåg att aktivera pushnotiser så att du aldrig missar en lokal nyhet!