Sextio DO-anmälningar efter besparingar på skolmaten – ”Strider mot religionsfriheten”

Diskrimineringsombudsmannen, DO, har tagit emot 60 anmälningar mot barn- och ungdomsnämnden i Halmstad. Bakgrunden är besparingarna på skolmaten som anmälarna anser strider mot religionsfriheten.