Vill korta vägen till jobb. Christian Vinje är rekryteringssamordnare på Folkuniversitetet.
Vill korta vägen till jobb. Christian Vinje är rekryteringssamordnare på Folkuniversitetet.

Sex av tio fick jobb via Korta vägen

Två år in i Korta vägen summerar Folkuniversitetet och Arbetsförmedlingen satsningen som varit en riktig framgångssaga. 95 procent av deltagarna nådde målet – fast jobb eller fortsatta studier.

ANNONS
|

Korta vägen är en satsning som ska få nyanlända akademiker ut i jobb. Kravet för att få vara med är att man har en akademisk examen och att man kan göra sig förstådd på svenska.

– All undervisning sker på svenska. Vi tolkar inte och vi använder inte engelska, säger Christian Vinje, rekryteringssamordnare på Folkuniversitetet där kurserna hålls.

Läs även: Lärarens råd: Prata om vädret

Deltagarna drillas inte i sin yrkeskunskap i första hand utan under det halvår som spenderas i skolbänken är lärdomarna allt från arbetsmarknad, sociala koder, oskrivna regler till praktisk kunskap om det svenska samhället.

– Det finns skillnader i hur vi ser på yrke och arbete, konstaterar Christian Vinje, som menar att de sociala bitarna är viktiga.

ANNONS

Varje deltagare har en individuell plan, beroende på deras situation och vad som krävs för att de ska kunna utöva sitt yrke. Det har tagit lång tid att få betyg översatta mellan länder, men det ska inte få vara ett hinder.

– Vi tittar på personen. Även om inte allt är klart så kan vi köra på. Översättningar, betyg och valideringar får komma senare, säger rekryteringssamordnaren om projektet som börjar i klassrummet, mellanlandar i praktik och hittills i de allra flesta fall leder fram till målet – fast jobb eller studier.

Av de 32 personer som gick Korta vägen 2015 fick 60 procent fast jobb efter sin praktik. 35 procent gick vidare till fortsatta studier för att komplettera sin yrkeskompetens och fem procent gick tillbaka till Arbetsförmedlingen för andra åtgärder.

Projektet är inne på sitt andra år av tre i avtalet med arbetsförmedlingen och Christian Vinje har på känn att siffrorna från första året står sig.

–Vi ligger väldigt bra till, säger han och förklarar att deltagarna ofta har utbildningar och kompetenser som det är brist på och finns ett stort behov av på den svenska arbetsmarknaden, samtidigt som projektet har goda kontakter med andra myndigheter och privat näringsliv.

ANNONS

Utmaningen är att få ett bra samarbete mellan de olika aktörerna, bland annat kommun och arbetsförmedling.

–Med tanke på den situation som har varit så är det ett hårt tryck på myndigheterna och allting har tagit lång tid. Men vi upplever att det har blivit bättre.

Fakta: Korta vägen

Under 2015 hade Korta vägen totalt 32 deltagare fördelat på fyra kursstarter.

60 procent av deltagarna gick sedan vidare i fast anställning, 35 procent till fortsatta studier för att komplettera sin yrkeskompetens och fem procent av deltagarna gick tillbaka till Arbetsförmedlingen för andra åtgärder.

Under 2016 har projektet haft cirka 40 deltagare fördelat på fem kursstarter.

ANNONS