SD sällar sig till skaran som säger nej till hotell

SD gav grönt ljus för att gå vidare med detaljplanen för Österskans, men meddelar nu att man är emot hotellbygget. Att V och MP är motståndare är redan känt. Men S är, trots viss tveksamhet i två nämnder, positiva till hotellbygget meddelar kommunråd Stefan Pålsson.

ANNONS
|

I förra veckan röstade en oenig kulturnämnd igenom ett yttrande från MP om att stoppa hotellbygget vid Österskans. Det anses bli för högt och stämmer inte med intentionerna i stadsmiljöprogrammet om att hög bebyggelse ska placeras utanför stadskärnan. MP fick stöd av S, V och SD.

LÄS MER:Nämnd vill stoppa hotellplaner på Österskans

Samma dag var ärendet också uppe i byggnadsnämnden. Här fick S igenom ett yttrande med stöd av SD och MP (V har ingen representant). Detta gick ut på att nämnden vill att det ska utredas ”huruvida volymerna, höjden och det arkitektoniska utförandet harmonierar med stadsmiljöprogrammet”.

”Hotellet är felplacerat”

SD:s gruppledare Fabio Ishaq var med om att släppa igenom förslaget till detaljplan i samhällsbyggnadsutskottet i juni. Endast V yrkade då på avslag (MP har ingen representant).

ANNONS

LÄS MER:Ny plan klar för hotell och saluhall

Nu meddelar han att partiet är emot hotellplanerna.

– Hotellet är felplacerat, vi anser inte att den ytan ska uppehållas av någon privat aktör, utan vara till för allmänheten. Ska man bygga något, hotell eller annat, är det bättre att göra det där Österskansbyggnaden står, säger han.

Ett annat argument som partiet har är den rådande pandemin.

– Vi vet inte riktigt hur den kommer att slå mot näringslivet och våra övriga hotell så i dagsläget känns detta som en felaktig projektering. Sen vill vi gärna satsa på stadskärnan och på handeln i city på annat sätt, men inte genom att bygga hotell när vår stadskärna dör.

Tre partier emot

Om ni är emot hotellbygget, varför sade du då ja till att släppa igenom detaljplanen när ni hade möjlighet att stötta Vänsterpartiets yrkande om att den skulle avslås?

– Till skillnad mot Vänsterpartiet vill vi inte bara säga nej till allt. Nu handlade det om att ärendet skulle ut på remiss till olika nämnder och sedan komma tillbaka till oss igen. Hade det varit sista ordet hade det varit annorlunda, säger Fabio Ishaq.

Men ni säger ju nej nu?

– Ja, till hotellets placering och utseende men vi vill ha en ny detaljplan för området för vi vill att det ska hända något på platsen. Vi säger inte heller definitivt nej till ett hotell i sig, utan bara på den utpekade platsen, säger Fabio Ishaq och fortsätter:

ANNONS

– Vi är emot både höjd, bredd och design. Byggnaden är ful enligt oss.

Beskedet gör att det nu är tre partier som är emot att det byggs ett 16-våningshotell på den utpekade platsen: SD, V och MP.

Pålsson: Frågan är avgjord inom S

En viss tveksamhet kan anas i S efter partiets inställning i kultur- samt byggnadsnämnden. Stefan Pålsson uppger dock att partiet är för detaljplaneändringen.

– Arbetet har pågått länge och behandlats av Socialdemokraterna i Halmstads högsta organ, representantskapet.

Hur tolkar du i så fall era partikollegors inställning i kultur- samt byggnadsnämnden?

– Jag tolkar det som att byggnadsnämnden vill att man ska nämna stadsmiljöprogrammet i underlaget till beslut. Där bör då också avsteg från stadsmiljöprogrammet motiveras.

– Kulturnämnden yttrade sig utifrån ett kulturperspektiv. Trots att ett kulturtorg, en saluhall och mer parkmark tillskapas och att Picassoparken bevaras så var nämnden inte nöjd. I kommunfullmäktige ska dock fler perspektiv vägas in och sammanvägt tycker vi att förslaget är bra.

Tror du att det finns folk inom partiet som har åsikten att hotellet är för högt?

– I ett stort parti som vårt finns det ofta olika uppfattningar. Men frågan är avgjord och när vårt högsta organ har sagt att vi är för ett hotell, så är vi för ett hotell. Punkt slut.

ANNONS

Samtliga Allianspartier är för planerna.

Fakta: Bakgrund

Våren 2017 utlyste kommunen en tävling för att få fram ett förslag på hur Österskansområdet kunde utformas.

Vinnare blev bidraget ”Nya sammanhang”. Bakom förslaget låg Serneke, Fem hjärtan, White arkitekter och Winn hotel group. Hotellet ska byggas av Serneke och Fem Hjärtan och drivas av Winn.

Ett förslag till detaljplan är nu ute på samråd, vilket innebär att allmänheten får lämna synpunkter fram till den 15 september.

LÄS OCKSÅ:

ANNONS