SD:s ledare i Halmstad, Fabio Ishaq, försvarar sin partikollega Andréa Skoglund som fått sin sjukpenning stoppad för att hon genom sina politiska aktiviteter anses vara arbetsför. ”Visst ska man granska oss politiker, men i det här fallet handlar det inte om någon som velat sko sig”, säger Ishaq.
SD:s ledare i Halmstad, Fabio Ishaq, försvarar sin partikollega Andréa Skoglund som fått sin sjukpenning stoppad för att hon genom sina politiska aktiviteter anses vara arbetsför. ”Visst ska man granska oss politiker, men i det här fallet handlar det inte om någon som velat sko sig”, säger Ishaq. Bild: Cecilia Welin

SD-politiker kan tvingas betala tillbaka sjukpenning

Får man vara aktiv som fritidspolitiker samtidigt som man är sjukskriven? Frågan är aktuell efter att Försäkringskassan stoppat utbetalningen av sjukpenning till SD-politikern Andréa Skoglund. Kassan överväger dessutom att kräva tillbaka 135 000 kronor av henne eftersom hon deltagit så regelbundet på sammanträden att hon anses vara arbetsför.

ANNONS
|

Andréa Skoglund engagerade sig politiskt i början av 2018 och hamnade samma år på valbar plats på Sverigedemokraternas lista till kommunvalet.

– Som ensamstående mamma som periodvis varit sjukskriven och levt under knappa förhållanden ville jag bidra med det perspektiv jag fått när jag sett samhällets baksida, säger hon när HP nu besöker henne i hemmet i Oskarström.

LÄS MER:SD-politiker JO-anmäler kommundirektör i Halmstad

Efter sitt första val fick Andréa Skoglund en ordinarie plats i kommunfullmäktige. De övriga uppdragen har varierat något, men i dag är hon även ledamot i kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott samt byggnadsnämnden. Dessutom är hon ersättare i kommunstyrelsen och socialnämnden.

Fasta arvoden varje månad

Enligt kommunens arvodesbestämmelser motsvarar hennes uppdrag som fritidspolitiker åtta procent av ett heltidsuppdrag, alltså drygt tre timmar i veckan.

ANNONS

För detta får hon 5 592 kronor i fasta arvoden varje månad, en summa som ska kompensera för den tid en förtroendevald måste lägga på sin fritid för att exempelvis läsa in sig på olika frågor inför möten med diskussioner och beslut.

När man väl deltar på ett möte får man även ett sammanträdesarvode på 839 kronor per gång – oavsett hur långt mötet är.

Smärtproblematik

Andréa Skoglund har emellertid länge haft en smärtproblematik och i december förra året hade hennes hälsotillstånd försämrats så mycket att hon ansökte om sjukpenning.

– Men jag fortsatte med politiken så gott jag kunde, eftersom den är det enda sociala liv och fritidsintresse jag har, förklarar hon för HP.

I slutet av augusti i år stoppade dock Försäkringskassan utbetalningarna av hennes sjukpenning.

Orsaken var att myndigheten fått in tips om att Skoglund regelbundet deltagit i möten kopplade till hennes politiska uppdrag i Halmstad – och att kommunen också betalade ut ersättning för dessa.

135 000 kronor

I slutet av november i år var sedan Försäkringskassans utredning klar och enligt den bedöms hon kunna stå till arbetsmarknadens förfogande – utifrån mängden politiska sammanträden hon orkat vara med på. Försäkringskassan överväger därför att kräva Skoglund på de 135 000 kronor hon fick i sjukpenning för perioden december–augusti.

ANNONS
Andréa Skoglund (SD) har anlitat en advokat för att få hjälp att argumentera emot Försäkringskassans syn att hennes politiska aktiviteter visar att hon är arbetsför.
Andréa Skoglund (SD) har anlitat en advokat för att få hjälp att argumentera emot Försäkringskassans syn att hennes politiska aktiviteter visar att hon är arbetsför. Bild: Roger Larsson

HP har undersökt hur aktiv hon varit sedan sjukskrivningen började i mitten av december förra året – och sedan dess är det 27 möten som hon fått sammanträdesarvode för. Det ska dock poängteras att hon i inget av dessa fall begärt någon felaktig ersättning för förlorad arbetsinkomst.

Nästan alla möten jag varit med på har varit digitala, så det går inte alls att jämställa med att vara på ett arbete.

– Nästan alla möten jag varit med på har varit digitala, så det går inte alls att jämställa med att vara på ett arbete. Vid en del av dem har jag dessutom bara deltagit passivt, eftersom jag ibland enbart blivit inbjuden som lyssnande ersättare samtidigt som den ordinarie ledamoten deltagit, kommenterar Andréa Skoglund till HP.

Ishaq försvarar henne

Sverigedemokraternas förstanamn i Halmstad, Fabio Ishaq, försvarar henne helt, och är också med när HP träffar Skoglund.

– I utredningen lyfts bland annat fram att hon stått i talarstolen på ett kommunfullmäktigemöte, men den gången deltog hon bara under en kort stund för att hålla sitt anförande, säger han.

Jag tror att hennes politiska uppdrag kan vara till hjälp för att få henne tillbaka till ett mer normalt liv. Det är inte bra för någon att bara ligga hemma helt passiv.

– Jag tycker att hon är en tillgång för partiet, även om hon tyvärr har problem med värk, tillägger han.

Men ser det inte konstigt ut att SD som parti pratar om hårdare tag mot bidragsfusk, samtidigt som en av era politiker kan komma att krävas tillbaka på så stora summor?

ANNONS

– Visst ska man granska oss politiker, men i det här fallet handlar det inte om någon som velat sko sig. Jag har ju på nära håll sett hur ont hon har – och jag tror att hennes politiska uppdrag kan vara till hjälp för att få henne tillbaka till ett mer normalt liv. Det är inte bra för någon att bara ligga hemma helt passiv, säger Fabio Ishaq och fortsätter:

– Beträffande hennes arvoden har jag försökt få svar av kommunen om det går att avstå dem om man har sjukpenning, men jag har inte fått något entydigt besked. När jag sökt på nätet har jag hittat exempel där en kommun skrivit in i sin policy att ingen kan avsäga sig ett arvode.

Besvärande

Ytterst besvärande för Andréa Skoglund är att det i utredningen står att en handläggare pratat med henne i slutet av mars och att Skoglund då ska ha sagt att hon inte deltar i några sammanträden. Enligt dessa anteckningar har hon till och med sagt att hon inte ens orkar delta på digitala möten.

– Där måste handläggaren ha missuppfattat mig. Jag har aldrig försökt dölja att jag varit med på möten, även om min aktivitet på dem varit starkt begränsad.

ANNONS

Andréa Skoglund pekar också på att det under året kommit in en rad anonyma tips om henne till Försäkringskassan. Bland annat har det felaktigt påståtts att hon uppbär lön från Sverigedemokraterna samtidigt som hon får sjukpenning.

Jag är övertygad om att de som anmält mig är sådana som tycker att jag står i vägen för dem politiskt.

Till Försäkringskassan har Skoglund sagt att hon upplever att syftet med anmälningarna är att trakassera henne och utsätta henne för missaktning.

– Jag är övertygad om att de som anmält mig är sådana som tycker att jag står i vägen för dem politiskt, säger hon till HP.

”Borde vara sekretess”

När SVT Halland var först med att rapportera om fallet med Skoglunds sjukpenning reagerade Fabio Ishaq.

– Jag ser allvarligt på att SVT hade tillgång till handlingar om hennes hälsotillstånd i ett så tidigt skede. Det borde vara sträng sekretess på sådana uppgifter, åtminstone tills Försäkringskassan fattat ett beslut, säger han och berättar att de nu ska begära att såväl Försäkringskassan som Skoglunds förra arbetsgivare, Halmstads kommun, kontrollerar vilka som varit inne i hennes akter.

Tror du att det kan finns någon falang inom ditt eget parti som vill få bort henne?

– Jag utesluter ingenting, jag funderar och försöker få ihop pusslet, säger Ishaq.

Klart är i alla fall att Andréa Skoglund tänker ta strid mot Försäkringskassan.

ANNONS

– Jag anser inte att de här mötena via datorskärmen är samma sak som att arbeta, säger hon och berättar att hon anlitat en advokat.

Frågan är hur lång tid det tar att reda ut det här och hur situationen påverkar när SD ska spika listorna inför kommunvalet i februari.

Har du ambitionen att fortsätta inom politiken?

– Jag vill det, jag har ett stort samhällsengagemang och vill vara med och göra skillnad. Men nu har jag tyvärr blivit tvingad av partiet att ta en paus, vilket gör mig både ledsen och besviken.

– Frågan är hur lång tid det tar att reda ut det här med Försäkringskassan och hur situationen påverkar när SD ska spika listorna inför kommunvalet i februari, säger Andréa Skoglund.

En fritidsaktivitet kan till och med vara något positivt som på sikt främjar återgången till ett arbete efter sjukskrivningen.

Terese Östlin, som är nationell försäkringssamordnare på Försäkringskassan, kan inte uttala sig om något enskilt fall – men säger att ”man absolut kan få utföra fritidsaktiviteter samtidigt som man uppbär sjukpenning”.

”Om man är osäker på vad man får göra när man är sjukskriven kan man alltid kontakta sin handläggare på Försäkringskassan och fråga”, säger Terese Östlin, nationell försäkringssamordnare på Försäkringskassan.
”Om man är osäker på vad man får göra när man är sjukskriven kan man alltid kontakta sin handläggare på Försäkringskassan och fråga”, säger Terese Östlin, nationell försäkringssamordnare på Försäkringskassan. Bild: Per Groth

– En fritidsaktivitet kan till och med vara något positivt som på sikt främjar återgången till ett arbete efter sjukskrivningen, säger Östlin och förklarar att de inte gör någon skillnad på om någon är aktiv inom politik, idrottsliv, en bostadsrättsförening eller något annat.

Vilken omfattning avgör

– Det viktiga för vår bedömning är om aktiviteten kan jämställas med ett arbete och om den sjukskrivne har en förmåga som kan användas i arbetslivet, säger Terese Östlin och tillägger:

ANNONS

– Avgörande är arten av aktivitet och till vilken omfattning den sker.

När det gäller personer med sjukersättning, det som förr kallades förtidspensionerade, finns det regler om att deras fritidsuppdrag inom exempelvis politik högst får motsvara en åttondel av tiden eller ersättningen för ett heltidsuppdrag.

– För sjukpenning finns inga sådana exakta gränser, utan man måste alltid göra en bedömning av det enskilda fallet, förklarar Terese Östlin och pekar på att folks fritidsaktiviteter ofta är något som utförs i väldigt begränsad omfattning.

– Om man är osäker på vad man får göra när man är sjukskriven kan man alltid kontakta sin handläggare på Försäkringskassan och fråga.

Fallet med politikern som HP har granskat initierades av anonyma tips. Hur beroende är ni av att få in sådana för att det ska startas en utredning?

– Försäkringskassan får olika impulser gällande misstänkt bidragsbrott och felaktiga utbetalningar. Impulserna kommer både från allmänheten, från våra egna handläggare och från andra myndigheter. Dessutom gör Försäkringskassan egna riktade kontroller.

18 000 kontrollutredningar

Terese Östlin berättar att Försäkringskassan i Sverige fått in nästan 27 000 sådana ”impulser” i år från olika håll – och att dessa lett till nära 18 000 kontrollutredningar.

Under 2021 har Försäkringskassan gjort cirka 4 300 polisanmälningar om misstänkta bidragsbrott till följd av kontrollutredningar. I det sammanhanget bör dock påpekas att det inte skett i fallet med SD:s Andréa Skoglund.

ANNONS

Försäkringskassans kontrollutredningar har i år också lett till att felaktiga utbetalningar på cirka 819 miljoner kronor kunnat förhindras.

– Försäkringskassans kontrollutredningar har i år också lett till att felaktiga utbetalningar på cirka 819 miljoner kronor kunnat förhindras, säger Terese Östlin.

– Men enligt förvaltningslagen har vi en skyldighet att alltid först kommunicera vårt underlag, så att den sjukskrivne får en chans att komplettera innan vi fattar beslut.

LÄS MER:Uppdrag i Bryssel får M-politiker att trappa ner i Halmstad

LÄS MER:Berthilsson tackar nej till att bli listetta för M

LÄS MER:HFAB-ordförande tar ut full lön – trots att han ”bara hinner jobba deltid”

ANNONS