Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

SD-politikern Andréa Skoglund har JO-anmält kommundirektör Mattias Rossköld. Bild: HP/Arkiv
SD-politikern Andréa Skoglund har JO-anmält kommundirektör Mattias Rossköld. Bild: HP/Arkiv

SD-politiker JO-anmäler kommundirektör i Halmstad

Andréa Skoglund (SD) anmäler kommundirektör Mattias Rossköld till Justitieombudsmannen, JO. SD-politikern anser att Rossköld har tillrättalagt en rapport och därmed agerat i strid med kravet på saklighet och opartiskhet.
– Det är en enskild politikers uppfattning, säger Mattias Rossköld.

HP har tidigare berättat om den rapport som JO-anmälan avser. Den skrevs i våras av kommundirektör Mattias Rossköld, ekonomidirektör Jan Fritz samt dåvarande upphandlingschef Ola Sörensson till följd av hemvårdsförvaltningens uppmärksammade upphandling.

Rapporten dömde ut upphandlingen som ”omdömeslös” och potentiellt skadlig för Halmstads kommuns förtroende. Hemvårdsförvaltningens ekonomiska hushållning ifrågasattes också.

Sverigedemokraten Andréa Skoglund har nu JO-anmält Mattias Rossköld.

I Skoglunds anmälan står det att rapporten är ”tillspetsad” och ”tillrättalagd”, och att kommundirektören därmed har agerat i strid med kravet på saklighet och opartiskhet som regleras i regeringsformen.

SD-politikern anser även att Rossköld inte tagit hänsyn till påtalad kritik från medarbetare i organisationen gällande eventuella felaktigheter i rapporten.

Omtvistad rapport låg till grund för beslut

Det är inte första gången som den aktuella rapporten är föremål för diskussioner. Den 9 juni låg skrivelsen till grund för ett beslut i personalutskottet, där politikerna i utskottet ställde sig positiva till en fördjupad granskning av hemvårdsförvaltningens inköp.

Från SD höjdes dock frågetecken om innehållet i rapporten under sammanträdet. Inte minst efter kännedom om ett mejl till kommundirektören där hemvårdsförvaltningens ekonomichef påtalat ett antal faktafel i texten.

På sammanträdet yrkade därför Andréa Skoglund (SD) på att rapporten skulle skickas på remiss till hemvårdsnämnden för faktagranskning.

Yrkandet föll, och i SD:s reservationstext skrevs det att ”det känns som om man letar efter fel för att rättfärdiga sitt felaktiga beslut om entledigande av förvaltningschefen (Jennie Vidal, reds.anm)”.

LÄS MER: Politiker går vidare med granskning av hemvårdsnämnden

”Förstorat upp upphandlingschefens rapport”

I sin JO-anmälan jämför Andréa Skoglund slutsatserna i två rapporter om upphandlingshändelsen: dels kommunledningens slutliga rapport och dels den initiala rapport som skrevs av kommunens upphandlingschef.

Den 7 maj berättade den sistnämnda för HP att det förvisso fanns ett flertal frågetecken i händelsen, men att upphandlingen rent formellt skötts enligt kommunens rutiner.

”Jämför man rapporterna står det klart att kommundirektörens rapport har förstorat upp och förvanskat upphandlingschefens bedömning”, står det i JO-anmälan.

Skoglund (SD) vill därför att myndigheten ska granska ärendet för att få en klarhet och vägledning i kommunen.

Kommundirektören om kritiken

Det är inte första gången som Mattias Rossköld får kritik av Sverigedemokraterna. Skoglunds partikollega Fabio Ishaq har tidigare deklarerat att hans förtroende för kommundirektören är helt förbrukat. Men kommundirektören kände inte till JO-anmälan.

– Jag fick reda på det i går. Efter att ha läst igenom anmälan är min bild att det handlar om en enskild politikers uppfattning. Hon har gjort en anmälan utan att prata med mig, men vill JO ha ett svar från oss så kommer vi naturligtvis skicka in det, säger Mattias Rossköld.

Vad säger du om kritiken? Du anklagas för att ha ”tillrättalagt” och ”tillspetsat” en rapport?

– Som jag sa så är det en enskild politikers uppfattning. Rapporten som anmälan avser har jag tagit fram tillsammans med ekonomidirektören och upphandlingschefen. Den är fördjupad och har mer information än den snabba scanning som upphandlingschefen gjorde kort efter händelsen.

Tisdagen den 1 september ska kommunstyrelsen fatta ett slutgiltigt beslut om huruvida en bred granskning av hemvårdsförvaltningen ska genomföras eller inte.

Fler nyheter om Halmstad hittar du här

Superlokalt – här får du senaste nytt från ditt område

De senaste lokala bostadsköpen hittar du här