Hoppas på färre återfall. Kriminalvårdschef Kenth Ahlin har tillsammans med personalen på anstalten satsat för att förebygga återfall i brott.
Hoppas på färre återfall. Kriminalvårdschef Kenth Ahlin har tillsammans med personalen på anstalten satsat för att förebygga återfall i brott.

Samarbete för fångar i Halland

2013 återföll nästan två av tre hallänningar i brott efter avtjänat fängelsestraff. På anstalten i Halmstad jobbar man med samarbete för att sänka den siffran.

ANNONS
|

Många som har avtjänat ett fängelsestraff återfaller i brott inom en treårsperiod. När det gäller våldsbrott var siffran nästan 80 procent 2011, enligt statistik från Kriminalvården.

När kriminalvårdschef Kenth Ahlin 2013 tog del av Brottsförebyggande rådets statistik för Hallands del visade den att 64 procent av hallänningar som hade avtjänat ett fängelsestraff återföll i brott. För dem som haft villkorlig dom eller frivård var siffran 42 procent. Halland låg under rikssnittet.

–Den här siffran är ändå alldeles för hög. Och sedan 2013 har vi arbetat hårt med att få ned den, säger Kenth Ahlin.

Framför honom på bordet ligger två samverkansavtal mellan polis, kommun och kriminalvård för Halmstad och Laholm. De båda kommunerna har skriftligen kommit överens med kriminalvården om hur man ska möta upp intagna innan de muckar från fängelset – för att de ska ha en plan för ett liv utanför den kriminella världen, med stöd från sina hemkommuner.

ANNONS

Det låter kanske som en självklarhet. Men de två avtalen är de enda i sitt slag i hela landet, förklarar kriminalvårdschefen.

–Vi är ensamma om att arbeta på det här sättet, säger Kenth Ahlin, som hoppas att även få till skriftliga avtal med övriga halländska kommuner.

Ni har arbetat med det här i tre år. Borde inte det vara klart vid det här laget?

–Samverkan tar tid. Men alla inblandade är överens om att vi vill minska brottsligheten och skapa trygghet.

Så personer kan fortfarande gå ut genom grindarna utan en plan eller någonstans att ta vägen?

– Det går inte att utesluta men med vårt nya fokus minimerar vi risken. För om det händer är risken för återfall enormt stor, säger Kenth Ahlin och förklarar att det är centralt att den som har avtjänat ett straff har stöd på utsidan.

Om en frigiven kommer ut utan en plan är risken stor att motivationen tryter och man faller tillbaka i gamla hjulspår.

– Dessvärre upplever jag att det är många som återkommer till oss, förstagångsförbrytarna är få, säger kriminalvårdschefen.

Anstalten i Halmstad är inte ensam om att arbeta med mjuka övergångar. Över hela landet arbetar man med att ge intagna möjlighet att avtjäna sista delen av sina straff i en så kallad vårdvistelse. På så sätt bygger man upp ett självförtroende och en grund att stå på inför frigivningen.

ANNONS

Kriminalvårdschefen menar dock att intresset från socialtjänsten att möta upp de intagna redan på anstalt eller i utslussning varierar stort över landet och även bland de halländska kommunerna.

–Man har olika inställningar till det här. Och det är det vi försöker jobba bort, säger Kenth Ahlin.

Glapp mellan myndigheterna kan leda till återfall i brott, med stora kostnader för samhället.

–Vår tanke är ju att den mottagande kommunen ska finnas med, ta över där vi lämnar av och inte släppa de här personerna, säger kriminalvårdschefen.

I höstas skrev HP om en man som kom ut från en anstalt i Jönköpingstrakten. Han hade ingen bostad och när han kom till Halmstad föll han direkt tillbaka i missbruk och sov på en offentlig toalett. Han försökte snart råna en butik, för att han ville åka fast igen.

Kan det hända hos er?

–Det hoppas jag verkligen inte, med tanke på hur hårt vi har arbetat med de här frågorna.

Karolinska Institutet har nyligen färdigställt en studie på uppdrag av Kriminalvården. När den presenteras i september kommer man att kunna se på anstaltsnivå hur många av de intagna som återfaller i brott. Av erfarenhet vet man att de som har suttit i fängelse har störst risk för återfall. Siffran är lägre bland personer som har dömts till villkorliga domar och frivårdande insatser.

ANNONS

Kenth Ahlin tror och hoppas att anstalten i Halmstad kommer att ligga väl till när den nya studien offentliggörs.

– En av våra största uppgifter är att minska återfallen i brott. Och jag hoppas att vi i Halmstad kommer att sticka ut på ett positivt sätt.

ANNONS