Så vill V locka fler till omsorgsyrken

Att personalbristen inom äldreomsorg, hemtjänst och socialtjänst är ett problem är nog de flesta överens om. Vänsterpartiet i Halmstad menar att det till och med är en av valets viktigaste frågor och vill att det görs ett omtag av kommunens kritiserade införande av hälsoscheman och heltid som norm.