Så vill V förbättra situationen i förskolan

Rätt till 30 timmar i förskolan för alla barn och mindre barngrupper. Det är några av målen som Vänsterpartiet vill att kommunen ska sätta i en strategisk plan för förskolan i Halmstad.