Så vill S utveckla Folkparksområdet

En skola med kulturprofil, ett parkområde och 150 bostäder. Det är en del av innehållet i Socialdemokraternas vision för framtida Folkparken.