Politikerna i kommunstyrelsen har valt en inriktning för den kommande översiktsplanen för 2050.
Politikerna i kommunstyrelsen har valt en inriktning för den kommande översiktsplanen för 2050. Bild: Jari Välitalo/HP Arkiv

Så vill politikerna att Halmstad ska se ut 2050

Det blev Socialdemokraternas förslag som vann när politikerna i kommunstyrelsen valde inriktning för hur framtidens Halmstad ska se ut. Den nya översiktsplanen tar höjd för 150 000 invånare och möjliggör 26 000 nya bostäder i kommunen.
– Med den här inriktningen kommer hela Halmstad att kunna växa, säger Stefan Pålsson (S).

ANNONS
|

Översiktsplanen är ett vägledande dokument för hur kommunen ska växa och utvecklas på sikt.

Den nuvarande planen är inaktuell och därför håller man nu på med att ta fram en ny. Översiktsplanen 2050 tar höjd för att Halmstads kommun får 150 000 invånare och möjliggör bland annat 26 000 nya bostäder.

Att Halmstad behöver utvecklas och få plats för fler invånare är politikerna överens om. Men exakt hur det ska ske råder det däremot olika uppfattningar om.

Det stod i huvudsak mellan två alternativ:

• Alternativ 1 som innebär att servicesamhällena – som Trönninge, Simlångsdalen, Oskarström, Getinge och Harplinge/Haverdal – växer kraftigt, medan staden bara växer något.

ANNONS

• Alternativ 2, som innebär att staden växer kraftigt tillsammans med orterna i stadens krans – Trönninge, Skedala och Holm – som blir stadsdelar.

Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna ville se alternativ 2.

– Vi anser att staden är det som i första hand attraherar, så därför vill vi ha mest möjlighet att bygga ut tätorten Halmstad. Men givetvis också ganska stor tillväxt ute i orterna, säger Jonas Bergman (M).

Allianskollegorna i Centerpartiet ville dock se det första alternativet.

– Särskilt viktigt för oss är att orterna fortsätter utvecklas med bostäder, service och företag. Samt användning av mark där exploatering och påverkan på jordbruksmark minimeras, säger Jenny Axelsson (C).

Det vinnande förslaget blev dock en variation på det mer decentraliserade alternativ 1. Yrkandet kom från Socialdemokraterna och innebar vissa ändringar. Partiet ville bland annat se en justering som möjliggör att antalet bostäder i staden kan öka i något högre grad.

– Med ändringarna närmar vi oss alternativ 2, med mer fokus på staden än i det ursprungliga förstaförslaget. Det ger med andra ord hela Halmstad möjlighet växa, säger Stefan Pålsson (S).

S yrkade också på att mindre jordbruksmark tas i anspråk för bostadsbebyggelse, samt att verksamhetsmark, det vill säga mark där företag kan etablera sig, prioriteras på ytor mellan Kistinge och Trönninge – till skillnad från ytor vid Kvibillemotet, som det står i det ursprungliga alternativ 1.

ANNONS

– Det är väldigt viktigt för oss att kunna välkomna fler företag i Halmstad och då behövs mer verksamhetsmark, som ligger nära exempelvis hamnen, säger Pålsson.

Efter votering stod det klart att Socialdemokraternas mittemellan-inriktning vunnit. S-förslaget fick stöd av de allianspartier som från början ville ha alternativ 2. Sverigedemokraterna la ner sina röster.

Vänsterpartiet närvarade vid mötet men hade på grund av sjukdom ingen tjänstgörande ledamot och kunde därför inte delta i voteringen. De meddelar dock att de stöttar Socialdemokraternas förslag.

På presskonferensen efter sammanträdet hävdade Jonas Bergman (M) att merparten av tilläggen i Socialdemokraternas förslag i själva verket byggde på idéer som han själv undersökt med kommunens tjänstepersoner, och sedan mejlat ut till ledamöterna.

– Jag tycker att det är olyckligt att han säger på det viset, eftersom det inte stämmer. Men att M kommit fram till samma slutsats som oss är bara glädjande, svarar Stefan Pålsson.

Kommunens tjänstepersoner ska nu jobba vidare med förslaget till översiktsplan utifrån den vinnande inriktningen. Därefter ska förslaget gå ut på samråd där invånare, företag, myndigheter och andra berörda får tycka till.

ANNONS