Så ser trycket ut på skolorna inför hösten

På en del skolor i Halmstads kommun är trycket högre än andra inför höstterminen. Här är skolorna som tar in flest barn i förskoleklass – och skolorna med högst söktryck.