Både Hems tidigare vd Monica Karlsson och Hallands hamnars vd Björn Alvengrip (till höger) har betydligt högre lön än Mattias Rossköld som både är kommundirektör och vd för moderbolaget Halmstads Rådhus AB. I övrigt pågår ett arbete med att likrikta villkoren för de anställda i bolagen och kommunens olika förvaltningar.
Både Hems tidigare vd Monica Karlsson och Hallands hamnars vd Björn Alvengrip (till höger) har betydligt högre lön än Mattias Rossköld som både är kommundirektör och vd för moderbolaget Halmstads Rådhus AB. I övrigt pågår ett arbete med att likrikta villkoren för de anställda i bolagen och kommunens olika förvaltningar. Bild: Lina Salomonsson, Jari Välitalo och Johan Persson

Så mycket tjänar kommunens bolagschefer

HP har tidigare kunnat berätta om exklusiva tjänstebilar och representationskläder inom Hallands hamnar. Två av de kommunala bolagens vd:ar tjänar också betydligt mer än kommundirektören. Men inom Halmstads kommun pågår ett arbete med att likrikta villkoren för de anställda i bolagen och de olika förvaltningarna.

ANNONS
|

– Jag har lagt mycket tid på detta, men vissa saker tar tid. I en del fall finns ingångna avtal som inte kan brytas, säger Mattias Rossköld, som både är kommundirektör och vd för moderbolaget Halmstads Rådhus AB.

Mattias Rossköld använder ordet kommunkoncern när han beskriver ambitionen att se kommunens förvaltningar och bolag som två delar i en helhet.

– Målet är att vi alla ska känna att vi är en del av Halmstads kommun. Våra verksamheter skiljer sig åt, men det vi har gemensamt är att vi verkar på samma geografiska plats och jobbar för vår kommun, säger han.

ANNONS

LÄS MER:Kommunen tjänar miljoner på skatteplanering

LÄS MER:Därför har kommunen tio bolag

Samma villkor i förvaltningar och bolag

Som en del i detta har allt från friskvårdsbidrag och bilförmåner till anställningsvillkor för chefer setts över. Och arbetet med att likrikta villkoren pågår.

– Friskvårdsbidraget till anställda är en sådan sak som har skiljt sig åt tidigare, men där alla nu får 2 000 kronor per år, oavsett om man jobbar i ett bolag eller en förvaltning, säger Mattias Rossköld.

För HFAB:s personal innebar det att friskvårdsbidraget halverades och även Destination Halmstads anställda fick 1 000 kronor mindre än tidigare. För anställda på Halmstads Energi och Miljö AB (Hem), Halmstads stadsnät och Halmstads flygplats blev det däremot ett lyft, eftersom man tidigare bara fått 1 500 kronor i friskvårdsbidrag.

Även anställningsvillkoren för chefer ska nu vara likvärdiga för förvaltningar och bolag. I detta ingår exempelvis att såväl vd:ar som förvaltningschefer får 12 månaders avgångsvederlag om deras anställning av någon anledning behöver avslutas. Däremot är det fortfarande upp till respektive bolagsstyrelse att besluta om vd-lönen.

– Ett kommunalt bolag är en egen juridisk person med egen ekonomisk redovisning, men huvudmannaskapet ligger fortfarande på kommunen, säger Mattias Rossköld.

Läs mer: Hamnbolaget kör eget race med chefernas bilar

Läs även: Hamnbolagets klädinköp väcker starka känslor

ANNONS

Bolags-vd tjänar mer än kommunchefen

I dag varierar vd-lönerna stort mellan olika bolag, där vd:n på Hem, som nyss lämnat sin tjänst, tjänat mer än dubbelt så mycket som sin kollega på Halmstad Business Incubator (se faktaruta). Monica Karlssons lön har legat på 127 500 kronor i månaden, medan Sandra Johannesson har 61 000 kronor.

– Lönen speglar komplexiteten i uppdraget, men också marknadsläget och hur svårt det är att rekrytera en viss kompetens. Halmstad sticker inte ut när det gäller vd-löner, utan ligger någonstans i mitten. Det finns kommunala bolag som betalar mycket mer och de som betalar mindre, säger Carl-Johan Berthilsson (M), styrelseordförande för moderbolaget Halmstads Rådhus AB.

Om man jämför vd:arnas löner med de kommunala förvaltningschefernas så skiljer de sig en hel del. Förvaltningschefernas löner är mer homogena och ligger i ett spann mellan 62 500 kronor och 83 000. Snittlönen för en förvaltningschef landar på 74 000 kronor, medan en snitt-vd i de kommunala bolagen tjänar 88 000 kronor.

Monica Karlsson och Hallands hamnars vd, Björn Alvengrip, med 120 577 kronor i månadslön, ligger också en bra bit över kommundirektören Mattias Rosskölds lön på 108 700 kronor i månaden.

Är det en rimlig skillnad?

– Lön sätts i relation till en marknad och min lön sätts i relation till andra kommundirektörer. Utifrån det så är svaret ja, säger Mattias Rossköld.

ANNONS

LÄS MER:Monica Karlsson slutar som vd för Hem

Även respektive bolags styrelseordförande tjänar olika mycket, men här är arvodet kopplat till hur mycket tid som uppdraget beräknas ta.

– Ersättningen är samma för alla, men utgår med olika procentsatser. Industristadens och Halmstad Business Incubators ordföranden har lägst ersättning och HEM:s och HFAB:s högst. Både Hems och HFAB:s styrelser har väldigt mycket att hantera, konstaterar Carl-Johan Berthilsson.

Bland de anställda i bolagen märks förstås också löneskillnader. Lägst snittlön har personalen på flygplatsen, 31 258 kronor i månaden, och högst de anställda på Halmstads stadsnät, 40 147 kronor i månaden. Eftersom personalen har vitt skilda arbetsuppgifter är det svårt att göra en jämförelse.

Erik Eriksson, vd för Halmstads stadsnät, säger att bolaget utgår från löneläget i branschen och liknande verksamheter:

– Vi har svårt att matcha den privata marknaden fullt ut, men som jag ser det har vi hittat en nivå som är ok sett till både andra stadsnät och mot övrig marknad, säger han.

Fakta: Löner och arvoden i de kommunala bolagen

Halmstads Energi och Miljö AB: Snittlön anställda: 35 814 kr/mån. VD: 127 500 kr/mån. Styrelseordförande: 17 100 kr/mån.

Halmstads Fastighets AB: Snittlön anställda: 38 045 kr/mån. VD: 100 000 kr/mån. Styrelseordförande: 17 100 kr/mån.

Halmstads stadsnät AB: Snittlön anställda: 40 147 kr/mån. VD: 76 000 kr/mån. Styrelseordförande: 10 260 kr/mån.

Hallands Hamnar Halmstad AB: Snittlön anställda: 34 580 kr/mån. VD: 120 577 kr/mån. Styrelseordförande: 10 250 kr/mån.

Halmstads Flygplats AB: Snittlön anställda: 31 258 kr/mån. VD: 69 500 kr/mån. Styrelseordförande: 10 260 kr/mån.

Destination Halmstad AB: Snittlön anställda: 35 162 kr/mån. VD: 70 000 kr/mån. Styrelseordförande: 10 260 kr/mån.

Halmstad Business Incubator AB: Snittlön anställda: 35 160 kr/mån. VD: 61 000 kr/mån. Styrelseordförande: 6 840 kr/mån.

AB Industristaden: VD=chefen för samhällsbyggnadskontoret. Styrelseordförande: 6 840 kr/mån.

Laholmsbuktens VA AB: Snittlön anställda: 35 412 kr/mån. VD: 80 000 kr/mån. Styrelseordförande: 13 680 kr/mån.

Halmstads Rådhus AB (moderbolaget): VD=kommunchefen. Styrelseordförande: 10 260 kr/mån.

ANNONS