Så många fastnade i polisens nykterhetskontroller

1 000 kontroller utfördes i Halland under förra veckan.

ANNONS
|

Arbetet var en delien nationell trafiksäkerhetsvecka. I Halland kontrollerades drygt 1 000 förare. Tio av dem misstänks för rattfylleri och åtta för drograttfylleri.

313 av de drygt 1 000 kontrollerna utfördes i polisområde Halmstad/Laholm. Det lokala resultatet blev två misstänkta rattfyllerister och tre drograttfyllerister. Dessutom skrevs en rapport om olovlig körning, och fem "övriga ordningsboter".

– Det kan handla om att man inte använt bälte, till exempel, säger kommissarie Thomas Blomdahl.

Han äri övrigt inte är nämnvärt förvånad över kontrollernas resultat. De var vad man väntat sig, ungefär.

Kontrollerna utfärdades vid olika tidpunkter och på olika platser. I det vardagliga arbetet är tillvägagångssättet underrättelsebaserat, förklarar Blomdahl.

ANNONS

– Ofta får vi in tips, och annars riktar vi fåra resurser motställen man vet kan vara i riskzonen. Intill Systembolag, till exempel.

Ansvarig för det operativa arbetet i polisområde Halmstad är Krister Adolfsson. Även om förra veckans nykterhetsresultat inte var speciellt förvånande, ser han såhär i slutet på året hur vissa trender fortsätter att öka.Inte minst om man jämför med tidigare års siffror som visar att alkoholrattfylleristerna blir färre, men drograttfylleristerna blir fler (se faktaruta längst ned).

Hittills i år har polisen registrerat 113 fall av alkoholrattfylleri, i lokalpolisområdet som innefattar Halmstad och Laholm. Utöver dem ytterligare239 fall av narkotikarattfylleri.

Ökningen av drograttfylleri ser kommissarie Adolfsson tre möjliga förklaringar till.

– Dels handlar det om ökad kunskap hos polis i yttre tjänst. Vi har helt enkelt mer erfarenhet och har blivit duktigare på att bedöma, säger han och fortsätter:

– En annan aspekt vi inte kan ducka för är att narkotikaanvändandet överlag utan tvekan ökat, likaså tillgången till narkotika.

Den tredje aspekten handlar om samhällsdebatten, som Adolfsson menar blivit allt mer liberal i förhållande till droger.

– Framför allt mot THC. Effekten av det ser vi direkt i våra kontroller.

Det skulle snarare vara motsatsen som gör att alkoholrattfyllan minskar, tror Adolfson.

ANNONS

– Det finns ingen som helst social acceptans att köra bil under påverkan av alkohol.

Att tro minskningen av alkoholrattfylleri skulle vara lika stort som siffrorna visar kan dock vara att lura sig själv, tror Adolfsson. I stället kan det handla om att polisen helt enkelt inte har resurser till att utföra kontroller i samma utsträckning som man gjort tidigare år. I stället har man arbetat mer strategiskt.

– I stället för att ha större insatser där vi stannar 700 fordon på en gång har vi fler små. I morgontrafiken, intill städernas infarter eller kring systembolag, säger Adolfsson.

Fakta: Rattfylleri Halmstad och Laholm

Statistik från polisen över antalet registrerade fall.

Grovt rattfyllerialkohol:

2017: 113

2016: 123

2015: 145

2014: 194

2013: 163

Drograttfylleri:

2017: 239

2016: 245

2015: 196

2014: 179

2013: 143

ANNONS