Så här ska det se ut vid Rotundan

Nu sätter bygget av en ny scen och en ny toalettbyggnad i gång vid Rotundan i Norre katts park. Ambitionen är att åtminstone scenen ska stå färdig i månadsskiftet maj/juni.
– I sommar kan vi erbjuda en bättre produkt till Halmstadborna, säger Anton Wernebäck från föreningen Fika.