Så här mycket vatten kan du själv dricka varje dag – stora skillnader i Halmstad

PFAS-halterna i dricksvattnet varierar kraftigt beroende på var i Halmstad du bor. Med Hallandspostens mätverktyg här nedan kan du enkelt klicka fram hur mycket – eller lite – vatten som du och dina familjemedlemmar tryggt kan dricka.
– Den här typen av grova beräkningar görs ofta när man snabbt vill få en vägledning, säger toxikologen Mattias Öberg.