Så hamnade giftiga ämnen i ditt vatten

PFAS har funnits i dricksvattnet betydligt längre än vad de flesta tror. Det visar Hallandspostens granskning.
De giftiga ämnena lagras i kroppen – och att få i sig höga halter under lång tid kan få allvarliga konsekvenser för hälsan.
Genom att gå bakåt i tiden kan vi visa att många Halmstadbor har haft betydligt mer PFAS i sitt kranvatten än vad som i dag anses okej för hälsan.