Så förbereder sig skolorna för det värsta tänkbara scenariot

Frågan om inrymning på skolor vid pågående dödligt våld är högaktuell. Det pågår ett intensivt arbete med att ta fram planer för värsta tänkbara scenario på Halmstads grund- och gymnasieskolor.