S vill få fler att stanna kvar efter studier på högskolan

Det är för få som väljer att stanna kvar i Halmstad efter avslutade högskolestudier. Det anser Socialdemokraterna som i en motion föreslår att en strategi tas fram.

ANNONS
LocationHögskolan i Halmstad||

I motionen konstaterar partiet att många kommuner står inför utmaningen att befolkningen blir allt äldre samtidigt som åldersgruppen under 18 år ökar. Det gör det extra viktigt att satsa på dem i yrkesverksam ålder, menar S.

Partiet efterlyser därför en strategi för att få fler som studerat klart på högskolan att vilja stanna kvar i Halmstad. I motionen skriver S att allt fler väljer att studera i Halmstad och att den trenden ser ut att fortsätta. Dock anser partiet att en allt för stor andel av de färdigutbildade väljer att lämna kommunen.

”Halmstad tappar kompetens varje år därför att vi inte har ett helhetsgrepp kring hur vi kan attrahera fler studenter till att stanna i Halmstad efter studierna”, skriver partiet som anser att karriärvägarna är för få och svårigheten att få en bostad för stor.

ANNONS

S tror att en möjlig väg för att få fler att stanna är att samverka bättre mellan näringsliv, högskola, bostadsaktörer och kommunens förvaltningar och bolag för att kunna ha mer att erbjuda nyutexaminerade.

Förslaget till kommunfullmäktige är att ge kommunstyrelsen i uppdrag att starta en process med målet att ta fram en strategi för att få fler studenter att stanna efter avslutade studier.

LÄS OCKSÅ:

ANNONS