S vill att Halland får ett barnahus

Runt om i Sverige finns i dag 31 "barnahus", där det ges ett samlat stöd till barn och ungdomar som utsatts för våld och övergrepp. Dock inget i Halland. Nu vill Socialdemokraterna att Region Halland undersöker behovet.