S tryckte på paus för ny skolorganisation

Det blev inget politiskt beslut under onsdagen om den nya skolorganisation som innebär att Andersbergsskolan blir en F-3-skola. Socialdemokraterna tryckte på paus för att en grundligare utredning ska kunna göras.